Hittan a gyakorlatban

"Hittanórát tartok, hogy csináljam?!?" avagy római katolikus hittanórák elméletből gyakorlatba való átültetése :)

A középkori vallásosság, az Árpádház szentjei (2 óra anyaga) 9. osztály (15-16 éves) kat.isk. 2009. október 19.

Ima

Ismétlés (kérdezek Þ Melyik királyról van szó?)

Szent István
 • Admonitiones (Intelmek) címen buzdítást ír
 • Sankt Gallen-i Brúnó keresztelte meg
 • Esztergom, majd Kalocsa érseki rangot kap
 • Megszervezi a magyar egyházat.
Szent László
 • Az ő királysága alatt avatják István királyt, Gellért püspököt és Imre herceget szentté
 • Szigorította Szent István törvényeit, különösen a lopást büntette keményen
 • Ő az első keresztes hadjárat felkért, és tervezett vezetője
Könyves Kálmán
 • Lemond feltételesen az invesztitúra jogról
 • Ő lesz az, aki elfogadja, és a papok számára kötelezővé teszi a cölibátust
III. Béla
 • Az ő királysága egy nyomós bizonyíték arra, hogy a nyugati kereszténység végérvényesen meggyökeresedett
II. András
 • Drasztikusan és tömegesen fog birtokokat adományozni magánszemélyeknek
 • Megjelenik egy új dolog az egyház életében: a földbirtokos által alapított egyházak.

(more…)

Reklámok
 

Egyháztörténelem – Az egyház helyzete az Árpád házi királyok ideje alatt, 9. osztály, kat.isk. 2009. október 12.

Az egyház helyzete az Árpád házi királyok ideje alatt

Ismétlés:

 • Fontos személyek: Sankt Gallen-i Brúnó / Szent Adalbert / Szent Gellért püspök
 • Egyházszervezet: 10 püspökség
 • Törvények: Papok ellátása, templomépítés, tízed
 • Intelmei: MOST

(more…)

 

Magyar kereszténység 2 – Egyház helyzete az Árpád-házi királyok idején 9. osztály (15-16 éves) kat.isk. 2009. október 9.

(Gyakorlati feladat az óravázlat végén található!)

István folyt.

 • István nem Vajk Þ Már csecsemő korában megkapja a keresztséget: két neve volt (mintha Ronaldo + Tamás)
  • Feltételezhetően a Sankt Gallen-i Brúnó keresztelte meg.
   • (Svájc É-keleti részén helyezkedik el az a bencés kolostor, ahonnan Brúnó Magyaro-ra érkezett!)

   (more…)