Hittan a gyakorlatban

"Hittanórát tartok, hogy csináljam?!?" avagy római katolikus hittanórák elméletből gyakorlatba való átültetése :)

A középkori vallásosság, az Árpádház szentjei (2 óra anyaga) 9. osztály (15-16 éves) kat.isk. 2009. október 19.

Ima

Ismétlés (kérdezek Þ Melyik királyról van szó?)

Szent István
 • Admonitiones (Intelmek) címen buzdítást ír
 • Sankt Gallen-i Brúnó keresztelte meg
 • Esztergom, majd Kalocsa érseki rangot kap
 • Megszervezi a magyar egyházat.
Szent László
 • Az ő királysága alatt avatják István királyt, Gellért püspököt és Imre herceget szentté
 • Szigorította Szent István törvényeit, különösen a lopást büntette keményen
 • Ő az első keresztes hadjárat felkért, és tervezett vezetője
Könyves Kálmán
 • Lemond feltételesen az invesztitúra jogról
 • Ő lesz az, aki elfogadja, és a papok számára kötelezővé teszi a cölibátust
III. Béla
 • Az ő királysága egy nyomós bizonyíték arra, hogy a nyugati kereszténység végérvényesen meggyökeresedett
II. András
 • Drasztikusan és tömegesen fog birtokokat adományozni magánszemélyeknek
 • Megjelenik egy új dolog az egyház életében: a földbirtokos által alapított egyházak.

(more…)

Reklámok
 

Egyháztörténelem – Az egyház helyzete az Árpád házi királyok ideje alatt 2.; 9. osztály, kat.isk. 2009. október 12.

Könyves Kálmán -> Növeli az egyház tekintélyét és presztízsét! Az egyház tekintélyét az egyszerű emberek életében növelje.

 • 1) Kálmán az, aki elfogadja a Pápa főségét, és lemond feltételesen az invesztitúra jogról (a püspök beiktatásának jogáról).
  • Az egész invesztitúra jog nem olyan jelentőségű, mint Ny-Európában. Mert Magyarországon nincs hűbériség.

  (more…)

 

Egyháztörténelem – Az egyház helyzete az Árpád házi királyok ideje alatt, 9. osztály, kat.isk.

Az egyház helyzete az Árpád házi királyok ideje alatt

Ismétlés:

 • Fontos személyek: Sankt Gallen-i Brúnó / Szent Adalbert / Szent Gellért püspök
 • Egyházszervezet: 10 püspökség
 • Törvények: Papok ellátása, templomépítés, tízed
 • Intelmei: MOST

(more…)