Hittan a gyakorlatban

"Hittanórát tartok, hogy csináljam?!?" avagy római katolikus hittanórák elméletből gyakorlatba való átültetése :)

A világ, az ember teremtése – 11. osztály (16-17 éves) kat.isk. 2009. november 25.

A világ, az ember teremtése (semmiből, szeretetből, az ember felelőssége Isten felé, mint a teremtés csúcsa)

Úgy közelítettem meg a témát, hogy az óra elején átvettük a témához tartozó dogmatikai dolgokat, de aztán áttértünk személyesebb témához: önmagam megteremtéséhez (értsd: önfejlesztés).

Órához tartozó feladatok a az óravázlat végén találhatóak!

Margóra:

„Ha mi, keresztények mind úgy élnénk, ahogy élnünk kellene, a nem hívők gyermekei jobban megcsodálnának bennünket, mint azokat, akik csodákat művelnek.”
(Michel Quoist)

(more…)

Reklámok
 

Vallási Ítéletalkotás, Istenképek, vallási ítéletalkotás II. (Dogmatika-Istentan) 11. Osztály (16-17 Éves) Kat.Isk. 2009. november 9.

Legalább 2-3 óra anyaga! :)

Folyatása egy korábbi bejegyzésnek (egy korábbi órának)!

Ismétlés:

 • „vallásos ítéletalkotás” ¦ vallásos tevékenységek mögött meghúzódó minta a Legvégső és az ember között. Ezzel értelmezzük az élet fontos kérdéseit.
  • A vallási ítéletek nem elvont logikai műveletek ¦ visszahatnak az emberre!
  • Újból és újból szembesülünk a Végtelennel való viszonyunkban.
  • Minden szinten rendelkezünk alapmintákkal, megoldási stratégiákkal, és egy újabb megküzdött probléma módosíthat minket, más szintre vihet.
  • Nem léteznek tiszta struktúrák! ¦ mindig kulturális keretek között valósul meg.

 • Az istenkép fejlődése.
  • A vallási fejlődés központi témája
  • Szakaszai:

1. Korai gyermekkor (0-2 és 3-6 éves kor)

  • A szülőkről mintázott Isten (Erikson: ősbizalom-ősbizalmatlanság, otthonérzet-elhagyatottság…)

(more…)

 

A kereszténység válasza az emberiség nagy kérdéseire – 12. osztály (17-18 éves) kat.isk. 2009. november 3.

Teremtés: Az ember az egyetlen olyan létező a földön, amely képes arra, hogy felismerje és (viszont) szeresse teremtőjét.

Fontos, hogy Isten szeretett minket először, mi csak viszont szeretjük őt.

– első szeretetgesztusa a világ megteremtése volt

– Megjelenik Ábrahámnak, ígéretet ad neki (ezzel ő szoros kapcsolatba kerül Istennel)

(more…)

 

A hit következménye életünkre – 12. osztály (17-18 éves) kat.isk.

Azok az emberek, akikhez eljutott Krisztus örömhíre kiválasztottaknak, meghívottaknak érezhetik magukat.

Értelmezzük ezt a mondatot:

1. Mi ez az örömhír?

Röviden: Krisztus feltámadt

Kifejtve: A világ, az én életem, nem a végső pusztulás felé haladJ Van vmi, amiért érdemes jól élni. Van CÉL! Isten.

2. Miért kiválasztott?

(more…)

 

Egzisztencializmus – 12. osztály (17-18 éves) kat.isk. 2009. október 30.

„Tökéletesen igazuk van a filozófusoknak, amikor azt mondják, hogy az életet visszafelé kell megérteni. Arról azonban megfeledkeznek, hogy előrefelé kell élni.” (Kirkegaard)

Ima…

Egyházképre visszatérni

(more…)

 

Pozitivizmus, pragmatizmus, I. Vatikánum – 12. osztály (17-18 éves) kat.isk.

Þ Édesanya-képeket kiragasztani

Þ Két irányzat van még előttünk a 19. században – de mielőtt ezekbe belemegyünk. Megállunk.

Van-e kérdés / gondolat bennetek az előző órához, órákhoz?

 • Hol állunk most?
 • Milyen kérdések mozognak bennetek – amire fontosnak látod a magad számára, hogy kitérjünk.

A két irányzat a következő:

(more…)

 

A középkori vallásosság, az Árpádház szentjei (2 óra anyaga) 9. osztály (15-16 éves) kat.isk. 2009. október 19.

Ima

Ismétlés (kérdezek Þ Melyik királyról van szó?)

Szent István
 • Admonitiones (Intelmek) címen buzdítást ír
 • Sankt Gallen-i Brúnó keresztelte meg
 • Esztergom, majd Kalocsa érseki rangot kap
 • Megszervezi a magyar egyházat.
Szent László
 • Az ő királysága alatt avatják István királyt, Gellért püspököt és Imre herceget szentté
 • Szigorította Szent István törvényeit, különösen a lopást büntette keményen
 • Ő az első keresztes hadjárat felkért, és tervezett vezetője
Könyves Kálmán
 • Lemond feltételesen az invesztitúra jogról
 • Ő lesz az, aki elfogadja, és a papok számára kötelezővé teszi a cölibátust
III. Béla
 • Az ő királysága egy nyomós bizonyíték arra, hogy a nyugati kereszténység végérvényesen meggyökeresedett
II. András
 • Drasztikusan és tömegesen fog birtokokat adományozni magánszemélyeknek
 • Megjelenik egy új dolog az egyház életében: a földbirtokos által alapított egyházak.

(more…)