Hittan a gyakorlatban

"Hittanórát tartok, hogy csináljam?!?" avagy római katolikus hittanórák elméletből gyakorlatba való átültetése :)

Vallási Ítéletalkotás, Istenképek, vallási ítéletalkotás II. (Dogmatika-Istentan) 11. Osztály (16-17 Éves) Kat.Isk. 2009. november 9.


Legalább 2-3 óra anyaga! :)

Folyatása egy korábbi bejegyzésnek (egy korábbi órának)!

Ismétlés:

 • „vallásos ítéletalkotás” ¦ vallásos tevékenységek mögött meghúzódó minta a Legvégső és az ember között. Ezzel értelmezzük az élet fontos kérdéseit.
  • A vallási ítéletek nem elvont logikai műveletek ¦ visszahatnak az emberre!
  • Újból és újból szembesülünk a Végtelennel való viszonyunkban.
  • Minden szinten rendelkezünk alapmintákkal, megoldási stratégiákkal, és egy újabb megküzdött probléma módosíthat minket, más szintre vihet.
  • Nem léteznek tiszta struktúrák! ¦ mindig kulturális keretek között valósul meg.

 • Az istenkép fejlődése.
  • A vallási fejlődés központi témája
  • Szakaszai:

1. Korai gyermekkor (0-2 és 3-6 éves kor)

  • A szülőkről mintázott Isten (Erikson: ősbizalom-ősbizalmatlanság, otthonérzet-elhagyatottság…)

2. Közép és késői gyermekkor (istenkép és szülőkép közötti különbség)

  • A 7-10 és 11-15 évesek tartoznak ide. Az antropomorf istenkép elszemélyesítése
  • Problémaként vetődik fel miként egyeztethető össze a saját, az iskolában, az egyházban uralkodó istenkép

3. Ifjúkor (az istenkép beépítése, megszemélyesítése és absztrakciója)

  • Fowler 4. szakasza, Oser 3. fokozata
   • magány-barátság megtapasztalása (Istennel is)
   • idealizálásra való hajlam (Isten mint csodált tulajdonságok példaképe)
   • vallási kétely (mint a személyes szabadság utáni vágy)
 • Az istenkép fejlődésnek 4 kritikus pontja
 1. A szülőkről mintázott Isten
 2. Az istenkép és a szülőkép közötti különbség
 3. Saját és hivatalos istenkép közötti dilemma
 4. Az istenkép beépítése, megszemélyesítése és absztrakciója


Istenképek

1) Az istenkép fogalma

Az egyén Istenről kialakított képe, amely érzelmekkel átszőtt tapasztalatokból, ismeretekből tevődik össze. Az Isten belső reprezentációja.

Az istenkép jelentősége a vallásosság szempontjából:

– meghatározza az Istenhez való kapcsolatot,

– befolyásolja a vallásosság valamint az egészség, a megküzdés, és az önértékelés kapcsolatát.

Negatív, vagy torz istenképei:

 • 1/ Büntető, könyörtelen, haragos isten
  • A puritánoknak voltak ilyen istenképeik (Skóciából).
  • Következmények:
   • Ennek az istennek nem lehet megfelelni – inkább eltávolodnak tőle az emberek. (A hitvesztésben nagy a jelentőssége ez.)
   • A megküzdéseiben az ember ilyen istenképpel egyedül marad, mert a szigorú isten nem áll mellé.
 • 2/ Démoni, halált hozó istenkép
  • Valaki egy irgalmas, szerető istent hirdet (erről beszél), ugyanakkor az egész viselkedése az emberekkel azt mutatja, hogy félelmetes istenképe van.
  • Következménye a bizonytalanság, hullámzás.
 • 3/ A szigorú bíró, az ítélkező isten
  • Ez az isten mindig nézi az embert. Az isten azért néz, hogy vajon mikor követsz el valami rosszat? Az isten a viselkedésemet figyeli.
  • Fontos pedig, hogy legyen hely, ahol az ember önmaga lehet, ahol nincs ellenőrizve. Különben nem fog kialakulni, hogy vállaljon, igazán belsővé váljanak a külső parancsok. Ha valakit így nevelnek farizeussá válik: jónak akar látszani, közben sok alattomos vonás van benne.
  • Következménye a félelem.
 • 4/ A teljesítményt váró isten
  • Csak akkor értékes az ember, ha mindig dolgozik, ha mindig segít, ha mindig jót akar cselekedni. Birtokolni akarja a jót – és nem jó akar lenni! Azt hisszük, hogy Isten akkor szeret bennünket, hogyha valamit teljesítünk.
  • Az önértékelése is a teljesítménytől függ. Ha jól teljesít, akkor pedig arrogáns lesz: ő teljesít. Kritikus lehet a gyengékkel, akik nem tudnak úgy teljesíteni, vagy máshogy látják a teljesítést.
   • Vö.: Franz Werfel: Elsikkasztott mennyország

„Pozitívnak tűnő” Istenképek

 • „Bácsi” Istenkép
  • Bácsi Isten a trónon ül egy felhőn, vagy „Mikulás”, aki hozza az ajándékot, ha jó voltál…
 • Jó-tündér vagy Aranyhal Istenkép
  • Ha imádkozom, megtörténik. Teljesíti a kívánságaim, mert szeret.
 • Haver Istenkép „Tudod, hogy szeretlek” Isten
  • Van, nem annyira közeli, nem is távoli, nem avatkozik bele, mindent elnéz, „Jézus haver”.
  • Távoli, nincs még tapasztalat.
 • Pótszülő Istenkép
  • Istenről alkotott képzeleteim, vágyaim összessége
  • Pótolom, amit szeretnék, ha lenne.
  • „de ott van nekem az Isten”
 • Ideális Isten
  • Apa/anya hiány ¦ érzelmileg úgy élek túl, hogy idealizálom Istent.
   • Kismajom-műanya kísérlet. Ha az nincs, akkor megdöglik.
   • Az istenkép tartalma még rendben van, a viszony problémás. Csimpaszkodás, nincs szabadság.
 • „Áldozat vagyok” Isten „Érted élek” Isten
  • Legyél hálás!
  • Szüleimmel való kapcsolati dilemma.

Gyógyító istenképek:

 • 1/ Teremtő, alkotó isten
  • Aki önértékelést ad az embernek. Az istengyermekség gondolatát adja: az isten felemelt magához. Egy helyes keresztény öntudatot ad.
  • Ezt az ateisták nárcisztikusnak tartják.
  • Hatékony a megküzdésben Þ mert a tehetetlenségünkben segíti, hogy nem maradok egyedül. Az események feletti kontrollt átadja az ember a teremtő istennek. Ez fontos szempont a megküzdésben, mert itt akkor nem vergődöm tehetetlenül, hanem bízom az istenben…
 • 2/ A jó pásztor képe
  • Óv, véd, szárnyalhat, bátorság a léthez.
  • Segíti, hogy a lehetetlenre tűnő dolgokra bátran, bizalommal vállalkozzon az ember. Hittel abban, aki gondoskodik.
 • 3/ A vigasztaló
  • Megvigasztal, segít.
 • 4/ Az igazságos
  • Sok igazságtalanság tapasztalata van az embernek (vö.: szőlőmunkások, tékozló fiú bátyja…).
  • Az isten igazságossága más, ami nem mutatható ki egy konkrét cselekedetből, hanem cselekedetek sokaságából, folyamatból csak…
 • A vallásosságnak milyen elemei hatnak az emberre? Þ ezek hatnak a moralitásra, gondolkodásmódra, stb.
  • 1) Hitrendszer (vallásos tudás, meggyőződés rendszer)
   • Nagy hatást gyakorol az ember viselkedésére
  • 2) Vallás gyakorlása
   • Templomba járás, Biblia olvasása, imádság, különböző rítusok szerepe
   • Otthonosságot, biztonságérzetet ad.
  • 3) Istenkép
   • Istenkapcsolat
   • Hat a vallásossági formák kialakulására Þ Mi a lényeg?
    • Kapcsolat Istennel?
    • Belső béke megteremtése?
    • Stb.
  • 4) Vallásos közösség
   • Minden közösség hat az ember életére.
   • A vallásos közösség valami többet ad hozzá.
   • Amelyik közösség nem tud támogató lenni, azt ebben az értelemben nem nevezhetjük vallásos közösségnek.
 • Meg kell különböztetnünk az isten-fogalmat, és az istenről kialakult képet. Þ két fajta tartalmat jelent ugyanarról a dologról. Az emberben ezek szorosan összetartoznak, csak értsük, hogy mit takarnak ezek a szavak.
  • Isten-fogalom:
   • Értelmi, kognitív, tanult jellegű. Bibliai történetek tartalmából tudjuk összetenni. Ez a tudatos.
  • Istenkép
   • Ami a tapasztalatokból alakul ki, és erősen érzelmekkel átszőtt. Sok tudattalan eleme van.
  • Egy egészséges embernél ezek szorosan összetartoznak, inkább különböző szinteket jelentenek (tudatos-tudattalan felé…). De vannak emberek, akiknek csak isten-fogalmuk van, nincs istenképük (nincs tapasztalatuk igazán).
   • Úgy tűnik, hogyha nincsen az isten-fogalom mögött egy jó anya-gyerek kapcsolat, akkor nehezebben kapcsolódik össze a kettő.
   • Az Istent nem lehet csak kognitív szinten megérteni.
   • Fontos megnéznünk, hogy hogyan alakul mind a két terület.

ß

 • Az istenkép kialakulása:
  • Az istenkép a családban alapozódik meg. A szülőkkel való kapcsolatából hozza az istenhez való viszonyulását.
  • A szülők Isten „előretolt bástyái” Þ amilyenek vele a szülők, olyannak éli meg az istent is magával szemben.
  • Kialakul a tekintélyről, egy másik emberről a saját viszonyulása.
  • Gyerekkorából hozza magával az ember.
  • Kérdés, hogy az istenkép apai, vagy anyai jellegűek? Þ Vannak egymástól eltérő felmérések (vö.: a kérdések feltevése, összetettség). Azt mondhatjuk, hogy mindkettő szerepet játszik. Meghatározó lesz a kötődés jellege.
  • Szerethetők vagyunk, mert a szülők ajándékként kezeltek bennünket, szerettek.
 • Az isten-fogalom (tudatos istenkép) alakulása:
  • Idősebb korban tanult.
  • Felnőttkorában alakul Þ amikor az ember reflektálni tud a saját tapasztalataira.
  • Más életében is észreveszi az isten működését.

 • Az istenkép fejlődését meghatározza még:
  • Bernhard Grom ábrája a befolyásoló tényezőkről:
   • Szülők viszonyulása
   • Más vonatkozási személyek
   • Önértékelés (központi helyen!)
   • Isten-elképzelés, kapcsolat
   • Vallásos, tanult ismeretek
   • Vallásos praxis, ima
 • Felismerés:
  • A korai gyerekkori kötődés meghatározó az ember későbbi életére vonatkozóan!

 • A kötődés által 3 dolog alakul ki:
  • 1) Kép önmagáról
   • Aki szerethető, befogadható, értékes
   • Vagy nem szerethető, rossz, értéktelen
   • Vagy hol szerethető, hol nem szerethető
  • 2) Kép az anyáról
   • Aki elfogadó, törődik velem
   • Nem vagyok neki fontos, nem értékel engem, nem fogad be
   • Néha fontos vagyok, néha nem
  • 3) Kép a kapcsolatról
   • Szoros, elszakíthatatlan
   • Elszakítható
 • Az első és legfontosabb kötődésünk az édesanyánkkal van Þ és ez a kötődés meghatározza, hogy hogyan alakulnak ki a többi kötődések.
  • Ez az ősminta meghatározza azt, hogy hogyan barátkozik, milyenek a szerelmi kapcsolatai, házasságban való kötődését, hivatáshoz való kötődését és az Istenhez való kötődését is.
  • Ez nem azt jelenti, hogy lemásolja, hanem azt hogy befolyásolja, meghatározza!

 • Milyen kötődési stílusok alakulnak ki?
  • 1) Biztonságos kötődési stílus
   • Amikor az anya mindig elérhető, védelmet ad, törődik velem, befogad.
   • Én szerethető vagyok, befogadnak.
   • A kapcsolatunk szilárd, biztonságos és elszakíthatatlan.
   • Ez fejleszti nagyon az önértékelést.
  • 2) Bizonytalan ambivalens kötődés
   • Hol nagyon szeretnek engem, hol befogadnak, hol törődnek velem – de gyakran egyszerűen nem vesz figyelembe az anyám, más dolgok sokkal fontosabbak, mint én.
   • A kötődés akkor lesz ambivalens, amikor gyakran történik ez vele! (Nem azt kell megtapasztalni, hogy mindig – hanem azt, hogy többnyire.)
   • Fontos az is, hogy tapasztalja a gyerek, ha elmegy az anya, akkor visszajön. Þ A gyermek 1,5 éves korában alakulnak ki legerősebben a kötődések… (Az első 3 év a legfontosabb idő ebben.)
  • 3) Bizonytalan elkerülő kötődés
   • Ez azok között fordul elő, akiknek az édesanyja nem fogadta el őket („Minek szültelek, csak teher vagy számomra.”) Þ ő nem ajándék, nem is kellett, nem is akarták, hogy megszülessen…
   • Ezek a gyerekek nem tudnak kötődni az anyához. (Lehet, hogy van más családtag, akihez tudnak kötődni, akkor ennek a negatívumát lehet enyhíteni Þ de nagyon kell őt később is segíteni, hogy tudjon szeretni, meg tudja mutatni a szeretetét.)
   • Nem szívesen köt házasságot, nem akar olyan csalódást, mint amit az anyjával megélt…
 • Istennel kapcsolatban:
  • 1992-ben jelent meg az első cikk arról, ami a kötődést összekapcsolja a vallásossággal.
Kötődés a szülőkhöz
Biztos Bizonytalan
Kötődés a valláshoz Biztos Pozitív együttjárás

(A vallásosság megőrzése.)

Vallásos kompenzáció

(Megtérés, pozitív istenkép.)

Bizonytalan Negatív együttjárás

(Elidegenedés a vallástól.)

Pozitív együttjárás

(Elidegenedés a vallástól.)

vagy

Negatív együttjárás

(„Hamis istenek.”)

 • A kapcsolat rendkívül fontos Þ sok bizonytalan kötődést nem lehet máshogy gyógyítani, csak a kapcsolattal.
  • Ha én egy emberrel foglalkozom segítőként, akkor a kapcsolatot használom fel a gyógyításra, nem pusztán a beszélgetést. A döntő kérdés, hogy ki tudom-e alakítani a másikkal a személyes kapcsolatot, nem annyira az, hogy miről beszélünk.
 • A biztonságos kötődés nem csak azt határozza meg, hogy mennyire vallásos-e valaki, hanem azt is, hogy milyen módon lesz vallásos:
  • Megmarad-e valaki a „lázadó csoportban”, vagy felnőtt hite lesz-e.
 • Az istenképe jellege olyan lesz, hogy azt a korai hiányt (amit a gyerek megélt), azt kompenzálja!
  • Ez változik, fejlődik.
  • Ez kicsit hasonlít ahhoz az elmélethez, hogy az emberi kapcsolatoknak kétféle kapcsolata van:
   • 1) Csere-elméletre épül Þ adok-veszek
   • 2) Szövetségre épülő kapcsolat
  • Amíg az ember bizonytalan, addig az ember Isten kompenzációként jelenik meg, és az  adok-veszek elmélet erősödik meg. Amikor biztosabbá válik a kötődés, akkor egy „közösen együtt haladunk” kép, Isten mint Társ válik erősebbé.
Reklámok
 

11 Responses to “Vallási Ítéletalkotás, Istenképek, vallási ítéletalkotás II. (Dogmatika-Istentan) 11. Osztály (16-17 Éves) Kat.Isk.”

 1. Szamóca Says:

  Hogyan fogadják a gyerekek ezt az anyagot? Nem túl száraz ez nekik?
  Beszélgetős órákat szoktál tartani? Mert akkor érdekelne, hogy erről hogyan beszélgetsz a gyerekekkel, milyen őket is érintő kérdéseket lehet fűzni ebbe az anyagba?
  Egyébként nagyon tetszik az oldalad, hasznosnak találom és szívesen olvasgatom.

 2. zituli Says:

  Szia Szamoca!

  Lehet, hogy szaraz egy kicsit, es ha jol emlekszem, nem is egy oran “adtam le” nekik.
  Amin keresztul kotottem hozzajuk, az a szuleik, barataik: hogy ok mennyben gyakorolnak hatast rank/rajuk. Mindenkinek van/volt legjobb baratja, vagy miert akar/nem akar a szuleievel misere menni, vagy a vallasos nagymama, aki pozitiv? / negativ? szereploje a tortenetnek, es miert?…

  Meglepo modon tetszett nekik a pozitiv/negativ/alpozitiv Istenkep lista (igy ereztem), illetve, amiben pozitivan csalodtam egy kicsit, a tablazat (szulok-vallasossag).

  Voltak feladatok is, az egyik: valos, elhangzott mondatok/imak sorait kellett hozzapasszintani egy/egy Istenkephez. (Ezeket a modnatokat en vittem, 5 ev teologia alatt hallottam mindenfele Istenkepbol forrasozo gondolatokat.) Irattam is veluk csoportmunkaban imakat, Istenkepekhez. Ez a tapasztalat leginkabb a negativ istenkepek kesobbi felfedezeseben/azonositasaban sikeres (remelem).

  Volt 5-6 perces reflektalas/elmelkedes is, amikor egy-egy szamukra meghatarozo szemelyrol gondolkodtak, miert/hogyan/mivel hatott rajuk, lett peldakepukke a hit gyakorlasaban.

  Egyebkent jogos a kerdesed, mert ezzel kuzdottem a legtobbet, hogy szemelyesen nekik szolova tegyem, amit atadni/nevelni szeretnek.

  Kulon beszelgetos oraim meg nem voltak (a gyakolratomnak mar vege, egyelore nem is lesznek), utolag mar sajnalom, hogy ilyen orat nem tartottam.

  Orulok, hogy tetszik az oldal! :)) Esetleg te is tanitasz? Gyakorlo hittanar vagy? Vannak esetleg otleteid/oravazlatait/jatekaid/dolgozataid/…, amit szivesen megosztanal masokkal? :))) (Elore is koszonom, ha igen!)

 3. Szamóca Says:

  Szia, ne haragudj, hogy csak most válaszolok, de kicsit el voltam havazva (értsd: vizsgaidőszak :-)
  Úgy látom, azért mégiscsak interaktívvá tetted az órát valahogy. Nagyon ügyi vagy, biztos érdekes óráid lehetnek.

  Nem, én még nem tanítok, még csak másodéves vagyok a teológián és jövőre végzek, de már most el kezdem az óralátogatásokat, hátha ragad rám valami, ugyanis már most felkértek, hogyha úgy érzem, akkor kaphatnék csoportot, mert szükség lenne rám. Egyenlőre még csak a saját hittancsoportomban a saját korosztályomban (25-28 évesek) tartok hittanokat. Jelenleg épp a szentmisét vesszük, ebből azt hiszem nagyon jó és részletes anyag kerekedik majd. Ha kész lesz végig, azt szívesen elküldöm neked.

 4. zituli Says:

  Szia, semmi gond, abszolút megértelek.. :)))
  Hát, hogy érdekes óráim vannak-voltak-e, azt a diákjaimtól kellene megkérdezni :D de fő az önbizalom, és a törekvés, hogy igyekszem.

  Igen, kérlek küldd el az anyagod, ha készen van, és más anyagokat is, ha úgy gondolod, hogy szívesen megosztanád másokkal.

  Hajrá az új csoporttal! Végül megkaptad-megkapod őket? Hogy megy? Milyenek? Hol és milyen korosztály?
  Melyik egyetemen tanulsz?

  Hajrá a tanítással:) Szurkolok!

  • Zsolti Says:

   Szia,

   Jó az anyag, én még hozzátenném, hogy Isten hogyan formálja az embert az élő Lélek jelenlétében, és hogyan rombolja le saját istenképeinket, hogy Krisztust, a feltámadottat bemutassa nekünk. Ez rögtön egy jó, provokatív téma a beszélgetéshez! Nekem bejött!

   Tkp ez a legizgalmasabb az egész keresztyénségben! Ahogy átformálja Istenképünket, és Krisztusban egyekké tesz!

   Amúgy én református lelkész vagyok, és meg kell mondjam, sok jó anyagotok van! Kár, hogy néhány fránya dogma miatt kisebb a közös nevező … ; )

   Üdv,

   • zituli Says:

    Szia Zsolti!

    Köszönöm, hogy hozzászóltál, igen, ez jó! Erre mindenképp fontos kitérni, hiszen nem elég elfogadni Krisztust, be is kell őt fogadni… ergo ezáltal formál és alakít … :)))

    Ez a katolikus-református dolog meg, hát ez így alakult. Ez van.. viszont ha van kedved és elektronikus anyagod, szívesen kiteszem a te óravázlataidat is, tanuljunk egymástól! :)

 5. andrea Says:

  szia Zita en most vegzek egy kutatast az Istenpekel kapcsolatosan, tudnal nekem segiteni?

 6. Haicai Andrea Says:

  Szia szeretném tudni milyen könyvekből írtad ezt meg mert az én kutatásom címe a kisiskolások istenképe és itt amiket írtál nagyon jók csak kellenn hogy tudjammilyen könyvekből vannak írva. Minnél hamarabb várom a válaszodat.

  • zituli Says:

   Kedves Haicai Andrea! Sajnos nem tudok neked segíteni, több okból kifolyólag. Most nagyon messze vagyok otthonról (épp itt: http://www.360fokbringa.hu ), és minden ezzel kapcsolatos anyag az otthoni számítógépen és irataimban van meg. Hogy használtam-e könyveket és melyeket és azok a polcomról voltak, vagy az egyetemi könyvtárból? Nem tudom megmondani több év távlatában..

   Ezt a blogot is, amint láthatod, nem frissítem évek óta. Ez egy kezdeményezés volt, nem kapott szárnyakra, és mivel nem lettem gyakorló tanár – én sem “gyártom” már az óravázlatokat vagy ötleteket. Talán majd egy nap… :)

   Viszont köszönöm, hogy rámutattál arra a szarvashibára, amit elkövettem! Nem megjelölni forrást, felhasznált anyagot nagy hiba, ez olyasmi, amire nagyon oda kellett volna figyelnem, hiszen pont azt szerettem volna elérni ezzel a bloggal, hogy mások is fel tudják használni az itt található anyagokat, módosítva, hozzátéve, formálva azokat.

   Sajnálom, hogy nem tudtam neked segíteni! Ha budapesti vagy, szeretettel ajánlom neked a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola könyvtárát, rengeteg jó anyag van ott és bőven lesz mit idézned. :) De mindenképp a saját egyetemed könyvtárában dolgozók biztos tudnak neked segíteni. Sok sikert és remélem sikerül jó kutatást írnod, személyesen is fejlődnöd közben.

 7. Orsi Says:

  Kedves Zituli!
  BA képzésben végzős katekéta vagyok. Szakdolgozatot írva találtam erre az oldalra. Fantasztikus! Szeretnék felhasználni nem csak a szakdolgozathoz anyagokat de a tanításhoz is. Köszönettel


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s