Hittan a gyakorlatban

"Hittanórát tartok, hogy csináljam?!?" avagy római katolikus hittanórák elméletből gyakorlatba való átültetése :)

Egzisztencializmus – 12. osztály (17-18 éves) kat.isk. 2009. október 30.


„Tökéletesen igazuk van a filozófusoknak, amikor azt mondják, hogy az életet visszafelé kell megérteni. Arról azonban megfeledkeznek, hogy előrefelé kell élni.” (Kirkegaard)

Ima…

Egyházképre visszatérni


 • Röviden értékelni a beadott lapokat (Lásd: feladat egy korábbi óravázlatban!)
  • Nagyon őszintének éltem meg. Bizalmatokat őrizni fogom. Úgy érzem, hogy
  • Általában: idős, bölcs, jó szándékú – de távoli, érthetetlen, életidegenként jelent meg.
 • Rajzok a táblán… (háromszög, kör)

Egzisztencializmus Þ Kirkegaard, Heidegger (1889-1976), Sartre

 • Az egzisztencializmus egy modern filozófiai irányzat, kezdetét Heidegger Lét és idő című művének megjelenésétől (1927) számítják. Az irányzat előzményének Kierkegaard bölcseletét, Rilke költészetét és Dosztojevszkij műveit tekintik, ill. a 19. sz.-i életfilozófiákat
 • Az egzisztencia szó jelentése az egyes filozófusoknál különbözőképpen árnyalódik, önálló jelentést is kap, ám a jelentés alaprétegét meghatározza az is, hogy korábban, a 13. sz.-ban Aquinói Szent Tamás milyen módon különítette el egymástól az essentia (lényeg) és az existentia (létezés) szót.
 • Az egyéni léthelyzet mindenki számára adott, de a tömegesítés, a gépiesítés, a kollektivizmus rémuralma maradandó károkat okozott a személyiség kibontakozásában. Az egzisztencializmus alaptétele az egyéni lét, a szubjektíven felfogott egzisztencia.
 • Az ember egzisztenciájának jellemzője a nyitott lét: az ember létezése során állandóan úton van, folyamatosan formálja saját lényegét, ebben különbözik az állattól.

 • Az irányzat központi problémája pedig a szabadság. E szó különféle jelentéstartalmakat hordoz az egzisztencializmus képviselőinél is.
  • Þ Jaspers szerint a lét maga a szabadság, de megvalósításához az autentikus választás szükséges, amelyet a hit és a szeretet biztosít.
  • Þ Heidegger ugyanerről azt állítja, hogy az igazi szabadság a halál általi, míg
  • Þ Sartre szerint az ember abszolút módon szabad és abszolút módon felelős tetteiért.

Felolvasni a Heideggeri szöveget.

(Ábra, amit majd az utolsó órán fogunk folytatni: én-amit kapok-akitől kapom)

Az út lelkisége

Willi L.

 • Ignác szívesen nevezi magát zarándoknak Þ Zarándok elbeszélései: Hogyan vezet engem az Isten?
  • ∑: Transzcendens Isten – immanens módon szól hozzánk.
  • Mindig szimbólumokon keresztül. (cigaretta / Jézus, mint az Atya szimbóluma)
 • Az imádkozó ember útitársa lett Jézusnak, aki maga az Út.
  • Pozitív döntéseink Þ nagyobb hit felé, remény felé, szeretet felé
  • Negatív döntéseink Þ növekvő bizalmatlanság, reménytelenség, kilátástalanság felé
  • (Példa Þ egy ember, aki néhány hónap után összeköltözött a barátnőjével…)
 • Szabadság, döntés
  • Teilhard: Elkötelezett elengedettség (= indifferencia)
  • „Magis”, mint ami segít, hogy ne álljak le.
  • Nagyobb érték – szolgálat – Istenképűség miatt (önátadás, szeretet)

II. Vatikáni zsinathoz

 • Történeti háttér…
 • 44.o Þ Isten népe. Úton van. Þ Üdvösségtörténet. Þ Krisztocentrizmus!
  • Felix Körner Honnan tudom meg, hogy az egész csak mítosz? Hihetek bármiben?
  • Isten megmutatja önmagát! Þ A végtelen és térdelő Isten.

Játék

 • Fénykép a jövőből Þ elképzelem magamat 10 év múlva, mint egy fényképen.
  • Hol vagyok?
  • Hogy nézek ki?
  • Mi van rajtam?
  • Kik vesznek körül?
  • Mit csinálok?
 • Fiatalodási séta
  • Kezdéskor 90 évesek / 60 / 45 / 25 / 18 / 10 / 5

———

Választás: Egzámen? / Mese?

Þ Mottó mindkettőhöz:

„Legtöbben oly buzgón hajszolják az élvezetet és kergetik az életet, hogy elrohannak mellette. Úgy járnak, mint az a törpe, aki egy megszöktetett hercegnőt őrzött a kastélyában. Egy napon ebéd után lefeküdt aludni. Mikor egy óra múlva felébredt, a hercegnő eltűnt. Gyorsan felrántotta hétmérföldes csizmáját, és egyetlen lépéssel messze túl jutott rajta.”

(Kirkegaard)

Þ Mese:

 • Úton vagytok az érettségi elé, és nagy kísértés, hogy elkezdjetek rohanni! Nem tudom mennyire segített titeket a múltkori mese, ma is hoztam egyet.
 • „Hogyan kell sietni?”

Martin Heidegger: Lét és idő (1927)

A létezőről azt mondjuk: van [es ist]. A “lét” dolgára irányuló tekintetünkkel és az “idő” dolgára irányuló tekintetünkkel előrelátóan óvatosak maradunk. Nem azt mondjuk: van lét, van idő, hanem: adódik lét és adódik idő. Ezzel a fordulattal egyelőre csupán a nyelvhasználatunkat módosítottuk: “van” [es ist] helyett azt mondjuk: “adódik” [es gibt].

Hogy a nyelvi kifejezésen túl visszajussunk a “dolgunkhoz”, ahhoz meg kell mutatnunk, hogy miként szerezhetünk tudomást arról, és miként pillanthatjuk meg, hogy mi is ez az “adódik”. Ehhez az a sajátos út vezet, hogy a taglalás során elhelyezzük azt, ami az “adódik”-ban adatik, azaz a “lét”-et, amit – Az ad, és az “idő”-t, amit szintén – Az ad [Es gibt]. Ennek megfelelően megpróbálunk előrepillantani Arra (az Es-re), ami a létet és az időt – adja. Így előrepillantva még egy másféle értelemben is óvatosan előre-látóvá válunk. Megpróbáljuk szembeötlővé tenni Azt (az Es-t) és annak adományozását – ezért nagy (kezdő)betűvel írjuk “Azt” (az Es-t).

Beküldte: N. Bálint, kis-tanár, teológus

Reklámok
 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s