Hittan a gyakorlatban

"Hittanórát tartok, hogy csináljam?!?" avagy római katolikus hittanórák elméletből gyakorlatba való átültetése :)

A középkori vallásosság, az Árpádház szentjei (2 óra anyaga) 9. osztály (15-16 éves) kat.isk. 2009. október 19.


Ima

Ismétlés (kérdezek Þ Melyik királyról van szó?)

Szent István
 • Admonitiones (Intelmek) címen buzdítást ír
 • Sankt Gallen-i Brúnó keresztelte meg
 • Esztergom, majd Kalocsa érseki rangot kap
 • Megszervezi a magyar egyházat.
Szent László
 • Az ő királysága alatt avatják István királyt, Gellért püspököt és Imre herceget szentté
 • Szigorította Szent István törvényeit, különösen a lopást büntette keményen
 • Ő az első keresztes hadjárat felkért, és tervezett vezetője
Könyves Kálmán
 • Lemond feltételesen az invesztitúra jogról
 • Ő lesz az, aki elfogadja, és a papok számára kötelezővé teszi a cölibátust
III. Béla
 • Az ő királysága egy nyomós bizonyíték arra, hogy a nyugati kereszténység végérvényesen meggyökeresedett
II. András
 • Drasztikusan és tömegesen fog birtokokat adományozni magánszemélyeknek
 • Megjelenik egy új dolog az egyház életében: a földbirtokos által alapított egyházak.

(megnézek egy füzetet) Þ Vázlat felírása a táblára

Könyves Kálmán

 • Lemond feltételesen az invesztitúra jogról
 • Elfogadja, és a papok számára kötelezővé teszi a cölibátust (Háttérben a „Gregoriánus reform”)

III. Béla

 • Királysága nyomós bizonyíték arra, hogy a nyugati kereszténység végérvényesen meggyökeresedett Magyarországon

II. András és az aranybulla (1222)

 • Tömeges birtokadományozás magánszemélyeknek
 • Aranybulla-mozgalom Þ nyomás gyakorlása a királyra
 • Megjelennek a földbirtokos által alapított monostorok

Új

IV. Béla (1235-70)

 • Tatárjárás (Muhi csata 1241) Þ templomokat felgyújtották, papságot megölték.
  • Tatárok, mint minden nomád nép, tiszteli a más népek papjait Þ a templomokat felgyújtják a papságot megkímélik.
  • Kutyafejű tatár. Ennyire gyűlölt személy lett a pusztítások miatt. Legtöbbet Erdélyben!
  • Megszerezték IV. Béla pecsétgyűrűjét Þ olyan leveleket írtak, hogy mostmár elmentek a tatárok, nyugodtan előjöhettek…
 • Lánya Margit. Trau szigetére menekül a családjáaval (Dalmáciában van). Ott teszi a fogadalmat.

IV. Kun László (1272-90)

 • Iszonyú kényszerhelyzetben van. Az orzságba nem tud másra támaszkodni, csak a kunokra (akik még félig pogányok).
 • Két tűz között.
  • Esztergomi érsek Þ miért fordul a pogányok felé. Ki is átkozza.
  • Egyház felé próbál nyitni Þ kunok ölik meg.

Középkorban megélt vallásosság (Lásd egyháztöri önképzőkör: „Középkori megélt vallásosság”)

 • Szerzetesi életideál.
 • Laikusok megmozdulnak (vallásos társulatok, céhek, imaközösségek, betegápolás)
 • Oltáriszentség tisztelete
 • A halál utáni élet egyértelműsége (alapkérdés: hogyan biztosíthatom be magam?)
 • Zarándoklatok (kiengesztelés)
 • Csodákba vetett erős hit.

Szentekről / mit jelent „szent” szó (Rahner)

 • Kettős jelentés:
  • 1) Jelentheti azt, amit az ember tisztel (tömjént az óra végén kiosztani!)
  • 2) Jelentheti azokat a hatalmakat, amelyek az élet bármely területén megnyilvánulhatnak Þ ahol több van, mint én…
   • A profán világban megmutatkozik a szent
   • Isten szentsége nyilvánul meg.
 • Ebben a második értelemben beszélhetünk a szentekről is.
  • Amiatt a kegyelem miatt nevezzük szentnek a szenteket, amelyen keresztül az Isten megmutatja magát nekünk.
  • Az ő Szent Egyházában történik mindez.
  • Ezért tisztelhetjük a szenteket.
 • A katolikus teológia nem csak a szentté válás lehetőségéről beszél Þ hanem annak megvalósulásáról is.
  • Szentségekben / Személyekben!
  • A szentséget tanúsítani kell az emberek előtt! ;o))
 • A szentek tisztelete és segítségül hívása.
  • A szentek tisztelete különbözik az imádástól. Miért? Þ Mert a szent egy-egy tulajdonsága, amelyet tisztelünk, követésre méltónak ismerjük el – az Isten ajándéka!
  • A szentek tisztelete ezért magának az Istennek dicsérete és dicsősége is! ;o)
  • A szentek közbenjárása nem valami életünktől független, új kezdeményezés; hanem életük maradandó érvényessége a világ számára Isten előtt!
 • : Isten növekvő közelségében élő emberben megnyilvánul az Isten szentsége!

Feladat: Árpád házi szentek

 • Régiek:
  • István Þ elköteleződés, döntés
  • Imre Þ tisztaság, áttetszőség
  • Gellért Þ önátadás, hit
  • Adalbert Þ engedelmesség (bencés volt, akit küldtek)
  • Brúnó Þ
  • László Þ nagylelkűség, lovagiasság
 • Újak:
  • Erzsébet Þ Szeretet
  • Margit Þ Szolgálat, tisztaság (Gárdonyi: Isten rabjai)
   • Nyulak szigete: Nyúl (lepus, leporis m)
   • Kinga Þ  Szolgálat, tisztaság (sóbánya)

Þ Feladat: élő szobrot készíteni

Mese Þ hogyha lesz még idő.

***************2. óra anyaga**************

Ima

Moha bácsi: „Az elengedéshez is erő kell…”

Középkorban megélt vallásosság (Lásd egyháztöri önképzőkör: „Középkori megélt vallásosság”)

 • Szerzetesi életideál.
 • Laikusok megmozdulnak (vallásos társulatok, céhek, imaközösségek, betegápolás)
 • Oltáriszentség tisztelete
 • A halál utáni élet egyértelműsége (alapkérdés: hogyan biztosíthatom be magam?)
 • Zarándoklatok (kiengesztelés)
 • Csodákba vetett erős hit.

1) Szentekről

: A szent szó tisztázása (Rahner) → Szentté válni nem csak lehetőség, hanem megmutatkozik, megvalósul → tiszteletük és segítségül hívásuk.

 • Kettős jelentés:
  • 1) Jelentheti azt, amit az ember tisztel (tömjént az óra végén kiosztani!)
  • 2) Jelentheti azokat a hatalmakat, amelyek az élet bármely területén megnyilvánulhatnak Þ ahol több van, mint én…
   • A profán világban megmutatkozik a szent
   • Isten szentsége nyilvánul meg.
 • Ebben a második értelemben beszélhetünk a szentekről is.
  • Amiatt a kegyelem miatt nevezzük szentnek a szenteket, amelyen keresztül az Isten megmutatja magát nekünk.
  • Ezért tisztelhetjük a szenteket.
  • A szentséget tanúsítani kell az emberek előtt! ;o))
 • A szentek tisztelete és segítségül hívása.
  • A szentek tisztelete különbözik az imádástól. Miért? Þ Mert a szent egy-egy tulajdonsága, amelyet tisztelünk, követésre méltónak ismerjük el – az Isten ajándéka!
  • A szentek tisztelete ezért magának az Istennek dicsérete és dicsősége is! ;o)
  • A szentek közbenjárása nem valami életünktől független, új kezdeményezés; hanem életük maradandó érvényessége a világ számára Isten előtt!
 • : Isten növekvő közelségében élő emberben megnyilvánul az Isten szentsége!

ß

Feladat: Árpád házi szentek Þ Élő szobrot készíteni

 • Régiek:
  • István Þ elköteleződés, döntés
  • Imre Þ tisztaság, áttetszőség
  • László Þ nagylelkűség, lovagiasság

++

 • Gellért Þ önátadás, hit
 • Adalbert Þ engedelmesség (bencés volt, akit küldtek)
 • Újak:
  • Erzsébet Þ Szeretet
  • Margit Þ Szolgálat, tisztaság (Gárdonyi: Isten rabjai)
   • Nyulak szigete: Nyúl (lepus, leporis m)
   • Kinga Þ  Szolgálat, tisztaság (sóbánya)

——

Lásd hátul is…

Erzsébet

Magit

Kinga

 • Árpádházi Szent Kinga (vagy Kunigunda; 12241292) magyar szent, IV. Béla király lánya, Szent Margit és Boldog Jolán nővére, Lengyelország és Litvánia védőszentje.
 • Voltam Krakkóban (Wielicka)
  • Tatár pusztított Lengyelországban is Þ Kinga segítséget kér apjától
  • Ajándékban kapja a Máramarosi sóbányát Þ birtokbavétel jeléül az aknába dobta jegygyűrűét.
  • Legenda szerint amikor megnyitották a Wielicka-i sóbányányát, az első sótömbben megtalálták a gyűrűét…

——-

2) Szerzetesi életideál:

: A szerzetesség az első századok óta jelen van. De azért van különbség a szerzetességről alkotott felfogásban.

 • Folyamat:
  • Puszták, hegyek – egyedül (remeték)
  • Hegyek közösségben (monasztikus szerzetesek)
  • Városok mellett közösségben (kolduló, prédikáló rendek)
  • Városokban közösségben (papi rendek)
 • Régen és ma:
  • Régen: A biztos üdvösségre vezető tökéletes életforma.
  • Ma: Az egészen Istennek és az emberek szolgálatára szentelt élet.
 • Mitől lesz szerzetes valaki?
  • Alap Þ akarja ezt a hivatást, alkalmas rá, közössége befogadja
  • Fogadalmai

ß

 • Feladat:
  • Egy 13. századi szerzetes Þ interjú…
   • Köszöntés
   • Mit gondol a szerzetességéről?
   • Ön miért lett szerzetes?
   • Mit javasolna a világban élőknek?
   • Egy 21. századi szerzetes Þ interjú
    • Köszöntés
    • Mit gondol a szerzetességéről?
    • Ön miért lett szerzetes?
    • Mit javasolna a világban élőknek?

3) Oltáriszentség

: Isten végtelenül nagy, és végtelenül törékennyé teszi magát Jézusban. A középkorban a végtelenségére kerül nagyobb hangsúly.

 • A szenteket tiszteljük – az Istent (Oltáriszentséget is) imádjuk
  • Tiszteljük Þ rajtuk keresztül felfénylik valami Istenből, rajtuk keresztül Istennel találkozunk
  • Imádjuk Þ Bennük találkozunk Istennel.
 • Isten egyszerre törékeny, és végtelenül nagy. (Jézusban)
  • Þ Ez jelenik meg nagyon kézzelfoghatóan a középkor vallásosságában. A felséges, félelmetes Oltáriszentség.
  • Þ ∑: Azzal a Jézussal találkozunk amikor áldozni megyünk, aki ilyen kicsivé tette magát, emberré lett értem – a végtelen Isten. Ezzel az alázattal, és felemelt szívvel tudom magamhoz venni őt! ;o)

+ Tartalék Þ hogyha lesz még idő.

 • Feketerigó mese (Lázár Ervin)

Kellékek:

 • Papsapka
 • Teológiai kisszótár
 • Hétfejű tündér

Beküldte: N. Bálint, kis-tanár, teológus

Reklámok
 

One Response to “A középkori vallásosság, az Árpádház szentjei (2 óra anyaga) 9. osztály (15-16 éves) kat.isk.”

 1. Janiaje Says:

  az a cím, hogy az árpádház szentjei…… akkor miért vannak felsorolva köztük olyan királyok, akik nem lettek azok? És szerintem fel lehetne tüntetni nem csak a királyokat, hanem mondjuk a gyerekeiket pl Szent Imre


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s