Hittan a gyakorlatban

"Hittanórát tartok, hogy csináljam?!?" avagy római katolikus hittanórák elméletből gyakorlatba való átültetése :)

Carpe Diem, a választás (2 óra anyaga) 12. osztály (17-18 éves), kat.isk. 2009. október 16.


**************  1. óra:

Kezdés:

 • Ima
 • Történet:

Néri Szent Fülöpről jegyezték fel:

Egyszer egy fiatal barátja sikeres tanulmányairól beszélt neki. Fülöp atya a maga élénk stílusában faggatta:

– Ne mondd? Hát ez remek! És ha befejezted, mit csinálsz?

– Jómódú ügyvéd szeretnék lenni, vagy prelátus.

– Hmmm. ez igen… És aztán?

– Ha lesz már elég pénzem, feleségül veszek egy jómódú lányt.

– Értem, értem.. nyilván születnek majd gyerekeitek, akiket nagy szeretettel és boldogságban felneveltek. Ha szerencsétek van, még az unokákat is látni fogjátok. A város  megbecsült polgárai lesztek és a főtéren még akár szobrot is állítanak tiszteletetekre! – itt Fülöp megállt, magához vonta barátját és komoly hangon ezt súgta a fülébe:

– És aztán???

Þ Néri szent Fülöp relatívvá teszi mindazokat a törekvéseket, amelyeket tesz barátja? Hogy nem ezek a fontosak, nem az a fontos amit csinál, amit elér? Hát akkor mi? Mi az igazán fontos az életben? Mi teszi az életet boldoggá?

Carpe diem, mondja Horatius:

 • Ez lenne a megoldás? Mit értünk ez alatt?
 • Csak azt felejtettük el megtanulni, hogy ő mellette hangsúlyozza az aurea mediocritas elvét is! (Hozzáállás…)

Schopenhauer

Jómódú kereskedő családban született, Danzigban. 1797-től hosszabb időt töltött Franciaországban, 1803-tól Angliában járt iskolába. Apja nem szánt tudományos karriert fiának, egy hamburgi kereskedő mellé adta segédmunkásnak, hogy kitanulja a kereskedői mesterséget. 1805-ben az apja öngyilkossága után Schopenhauer elvégezte gimnáziumi tanulmányait.

Apja halála után igencsak megromlott az anyjával való kapcsolata annak szabados élete miatt. Anyja élénk társasági és szerelmi életet élt, irodalmi házat vezetett, sőt neki is megjelentek regényei. Az apját gyászoló fiúra ez nagyon negatívan hatott, sokat veszekedtek, már a gyűlöletig jutott a viszonyuk: az anya lelökte a fiát a lépcsőn. Anyjával való viszonya egész életére rányomta a bélyegét, nőgyűlölővé vált.

 • „Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs. Ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve.”
 • „A Föld a emberiség siralomvölgye, ahol a boldogság elérése egy koldus álma.”
 • „Az ember képes megteremteni azt, amit akar, de nem akarja azt, amit akar.”

Þ A vágyak rosszak… / Neki nem kell olyan Isten, aki őt boldogtalanná teszi… / szabadulni kell tőlük…

Þ Test = akarat, csak van eszünk is (az állatoknak nincs eszük = ösztön)

Þ Segítette a gondolkodókat ráébreszteni arra, hogy illúzió azt hinni, hogy az ember csak észlény. Kinyitotta a figyelmet arra, hogy nagyon mélyek az ember mélységei Þ és a gondolkodásunk befolyásolva van az által, amit megéltünk.

Ignác élménye a betegágyán

 • 1551-ben megsérült Pamlona ostrománál
 • Ignác szerint a világ dolgai (szakma, tudomány, művészet, szerelem) önmagukban se nem jók, se nem rosszak. Attól függően lesznek értékesek vagy károsak, hogy milyen lelkülettel hajtjuk végre őket. Mindent “Isten nagyobb dicsőségére”  (Ad maiorem dei gloria – AMDG) kellene csinálnunk, nem a magunk kis önző feje szerint. Ezért tehát nagyon fontos az indítékok feltárása. Hogy mit milyen szándékkal, milyen motiváltsággal hajtunk végre.

Ignác segítsége a választásban

 • 1) Hihetjük és megtapasztalhatjuk, hogy Isten már választott Þ mellettem döntött, akar engem, akarja, hogy éljek…
  • Tengerpart – fecskefészkek
   • Kész a fészek…
   • Én építem a fészket…
 • 2) Egyéni alapdöntés kérdése Þ mi alapján akarom leélni az életem? (Alapvető irány!)
  • Hegy képe
   • Akkor látom kicsivel jobban az utat, hogyha egy magasabb érték mellett elköteleződöm..
 • 3) Konkrét döntés belső szabadságban
  • Egy komoly választáshoz 2 igen, 1 nem szükséges
   • Igen egy hiteles, mély vágyamra.
   • Igen a nehézségekre, amelyeket fel kell vállalnom, hogy a vágyamat elérhessem.
   • Nem arra, ami a vágyammal ellentétes irányba mozdít.

Gyakorlat (Ha lesz idő)

:

 1. Feltettük a kérdést: Vajon mi az igazán fontos dolog az életben?
 2. Reménytelenség jelensége, ami valóság, és néha felveti a fejét.
 3. Hogyan lehetek boldog? Hogyan döntsek helyesen? Þ Ignácot hívtuk segítségül.

Gyakorlat1 Þ Mit mondanék bíztatót azoknak, akik reményüket vesztették?

1.

Nem a halál az, amitől az embernek félnie kellene, hanem az, hogy soha nem kezd el élni

Marcus Aurelius

2.

Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.

Albert Einstein

3.

Ma bort iszom, holnap nem lesz.

Szerb Antal

4.

Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának és a búzavirágnak. Az erdő csöndjének. Ha egyedül vagy: annak, hogy egyedül lehetsz. Ha nem vagy egyedül: annak, hogy nem kell egyedül légy. Vágyódj arra, amit a holnap hoz, és örvendj annak, ami ma van.

Wass Albert

5.

Nem félek a holnaptól,
mert láttam a tegnapot,
és szeretem a mát.

William Allen White

Gyakorlat2

Þ Isten éltet, légzésre való figyelem….


**************************************  2. óra anyaga **********************************************

VÁLASZTÁS

(előző óra folyt.)

Kezdés:

 • Ima
 • Zene, relaxáció

1) Hihetjük és megtapasztalhatjuk, hogy Isten már választott Þ mellettem döntött, akar engem, akarja, hogy éljek…

 • Életem ajándékként való elfogadása Þ vö.: gyűrű…
 • Alapbeállítódás az imádságnál is: bizalom; nagylelkűség…

Iz 43,1-3 „Most hát ezt mondja az Úr, a teremtőd, Jákob, az alkotód, Izrael: Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy. Ha tengereken kelsz át, veled leszek; és ha folyókon, nem borítanak el, ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg. Mert én, az Úr vagyok, a te Istened, Izrael Szentje, a Megváltód. Drága vagy a szememben, becses vagy nekem és szeretlek.”

2) Egyéni alapdöntés kérdése Þ mi alapján akarom leélni az életem? (Alapvető irány!)

 • Hegy képe
  • Akkor látom kicsivel jobban az utat, hogyha egy magasabb érték mellett elköteleződöm…

 • Frankl ábrája… (kiosztani)
  • Háttér: vasárnapi neurózis
   • Az iparosodással rengeteg idő felszabadult Þ régen egész nap dolgoztak, hogy meglegyen a betevő falat…
   • Ma nem tud az ember mit kezdeni a vasárnappal Þ várja, hogy jöjjön, de nem tud vele mit kezdeni, elúszik az ideje…
   • Folyamatleírás
    • 1/ Ha törekszem a boldogságra Þ szaggatott lesz, és visszafordulok a kezdő helyzetbe…
    • 2/ Magasabb értékre törekszem Þ valami, ami több
     • Ez lehet a rácsok között egy tájkép, a naplemente…
     • Kapcsolat..
     • Haza…
    • : Törekedjek a fölöttem álló értelem felé. Ami túlmutat önmagamon, és nem pusztán önmagam vágyát elégíti ki.
     • „A boldogságot akkor találod meg, amikor abba hagyod saját boldogságod keresését, és mások boldogságáért kezdesz élni.”
     • Az élet értelmére nincs általános recept Þ Minden pillanatban döntök, kiválasztok egyet a sok-sok lehetőségek közül (felemelem az örökkévalóságba), a többit pedig engedem aláhullani…

 • Az önmegvalósítás csupán mellékterméke lehet az önátadásnak.
  • Mt 10,39 „Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.”
  • Petőfi: „Sors nyiss nekem tért, hadd tehessek másokért valamit!”
  • Az önmegvalósítás eszközei:
   • 1/ Alkotás
   • 2/ Befogadás (pl. naplemente, stb.)
   • 3/ Méltóság megőrzése (akkor is ember maradok)
    • Frankl: Kétféle ember van:
     • a) aki segít (egyenes gerinc)
     • b) aki belerúg a másikba, aki felfelé nyal..

ß

 • A szabadság mellett szükségszerűen ott van a helye a felelősségnek is. (Mi az ami mellett döntést hozok? / Hogy hogyan viszonyulok az életem eseményeihez, a körülöttem lévő világhoz, dolgokhoz? A hogyan!!)
  • Thomas Merton:
   • Felépítettétek a K-i parton (New York) a szabadság szobrát – ideje lenne nyugaton a felelősség szobrát felépíteni.

3) Konkrét döntés belső szabadságban

 • Egy komoly választáshoz 2 igen, 1 nem szükséges
  • Igen egy hiteles, mély vágyamra.
  • Igen a nehézségekre, amelyeket fel kell vállalnom, hogy a vágyamat elérhessem.
  • Nem arra, ami a vágyammal ellentétes irányba mozdít.

Þ Képzeljek el egy választási helyzetet, ami aktuális. (kiosztani)

 • Ne válasszunk akkor, amikor le vagyunk törve, vagy túl boldogok vagyunk! (Mérleg nyelve.)


??? Gyakorlat1:

 • Két ember: Szabadság szobra – Felelősség szobra (szobor megalkotása, valamint jelmondat

Gyakorlat2 Þ Mit mondanék bíztatót azoknak, akik reményüket vesztették?

1.

Nem a halál az, amitől az embernek félnie kellene, hanem az, hogy soha nem kezd el élni.

Marcus Aurelius

2.

Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.

Albert Einstein

3.

Ma bort iszom, holnap nem lesz.

Szerb Antal

4.

Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának és a búzavirágnak. Az erdő csöndjének. Ha egyedül vagy: annak, hogy egyedül lehetsz. Ha nem vagy egyedül: annak, hogy nem kell egyedül légy. Vágyódj arra, amit a holnap hoz, és örvendj annak, ami ma van.

Wass Albert

5.

Nem félek a holnaptól,
mert láttam a tegnapot,
és szeretem a mát.

William Allen White

Beküldte: N. Bálint kis-tanár, teológus

Külön lapon:

Hiteles, mély vágyam:


Nehézségek, amelyeket fel kell vállalnom, hogy a vágyamat elérhessem:


Amik a választott mély vágyammal ellentétes irányba mozdítanak:


valasztas_kep

Reklámok
 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s