Hittan a gyakorlatban

"Hittanórát tartok, hogy csináljam?!?" avagy római katolikus hittanórák elméletből gyakorlatba való átültetése :)

Dogmatika – Istentan – Ószövetségi Isten és emberkép 11. osztály (16-17 éves) kat.isk. 2009. október 6.


Ószövetség – Szerető Isten

–        Teljesen más Istenkép alakul ki a zsidó népnél, mint más népeknél. (Hogyan? …)

–        Világfeletti, fenséges & emberszerető, irgalmas.

–        Kinyilatkoztatta szeretetét.

 • E köré csoportosul minden ószöv irodalom.
 • Egy nép találkozott az önmagát kinyilatkoztató Isten személyes szeretetével.
  • HOL:
   • Kinyilatkoztatásban (Iz 49, 7-16)
   • A történelem eseményeiben
   • Szövetségkötésben…

–        Ószöv = Újszöv! Nem más, csak másképp.

–        Ószövetségi egyistenhit kialakulása (eszmekritikai út):

 • a zsidók korában többféle isten-elképzelés létezett, és innen kellett eljussanak a monoteizmusig.
 • Politeizmus → henoteizmus → monolatria → monoteizmus
  • Politeizmus: többistenhit
  • Henoteizmus: az istenek között hierarchia van (van egy főisten, vannak alárendelt istenek)
  • Monolatria: több isten lehet, de a mi istenünk a legnagyobb
  • Monoteizmus: csak egy isten van, a többi nem létezik
 • Máshol is megjelennek monoteista elképzelések:
  • Egyiptom napisten
  • Ízisz kultusz

ß

 • Lényegében három nagy szakaszt különböztetünk meg eszmetörténeti szempontból:

 • 1) Pátriárkák kora
  • A „falvakban”, agrár területeken családi ünnepek, kisebb kultuszok figyelhetők meg.

 • 2) Kánaán földjén (letelepedés után)
  • Amikor Kánaán földjére belépnek Þ a különböző istenkultuszok keverednek az ő Jahve-élményükkel.
  • Agrár ünnepek Jahve ünnepeivé lesznek. Átveszik a különböző kultuszokat is. Þ Evvel a szinkretista (összemosó) mozgalommal szemben lép fel az „egyedül Jahve” mozgalom.
  • Dávid Jahve mellett kötelezi el magát (vö.: 2Sám 7)
  • Közben azonban élnek a többi kultuszok is…

 • 3) Egyedül Jahve mozgalom (9-6 század között)

 • Baál kultusz elleni küzdelem (Illés)
  • A 9. században vagyunk.
  • Illés próféta és a baál papoknak… (1Kir 18)
  • Ámosz és Ózeás
   • Az első író próféták ők.
   • Náluk jelenik meg egy drámai kép, amely Jahve és a választott nép kapcsolatát a jegyesi / házastársi kapcsolathoz hasonlítja.
   • A szövetség nem egyszerűn egy politikai szövetség, hanem alapvetően egy szeretetszövetség.
  • Josija király (Izajás és Jeremiás)
   • Lényeges fordulat a monoteizmus felé Þ de ez még azon a ponton, van, hogy egyetlen nagy Isten van, a többi isten gyöngébb mint Jahve.
  • A babiloni fogság idején
   • A Jahve-hit átalakul egészen monoteizmussá.

Jahve főbb magatartásformái, tulajdonságai:

 • 1) Áldás – átok
 • 2) Jóságos – igazságos
 • 3) Türelmes – haragszik
 • 4) Szövetséget köt
  • Nem egyenrangú felek között történik, de nem is hűbéres szövetség Þhanem sokkal inkább a szülő-gyerek, házastársak, jegyesek kapcsolatához hasonlíthatnánk.
  • Jahve oldaláról feltétlen és végérvényes.
  • A szövetség alaptörvénye a Dekalógus (10 parancsolat)
   • Istenszeretetre és emberszeretetre tettek ígéretet!
    • (szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből – szeresd embertársadat, mint önmagadat)
    • 5) Jahve alapvetően személynek mutatkozik, ami sok antropomorf elképzelésre ad okot.
     • Jahve azonban soha nem jelenik meg személyesen, hanem mindig csak küldötteken keresztül. Þ Megszemélyesített szimbólumai:
      • 1/ Angyal
      • 2/ A bölcsesség, mint Jahve megjelenítése
      • 6) Egyedül szent
       • Héberben: „kadós”
       • Vö.: Szentély, Szentek Szentje (csak a főpap, egy évben egyszer)

Mit jelent Jahve Izraelnek, ill. mit jelent Izrael Jahvénak?

Mit jelent Jahve Izraelnek?

Mit jelent Izrael Jahvénak?

Pásztorom Nyájam
Anyám, Atyám Gyermekem
Férj, feleség, vőlegény, menyasszony Férj, feleség, vőlegény, menyasszony
Istenem Választott népem
Királyom Szent, papi népem
Szabadítóm Felszabadított népem
Uram Szolgám
Teremtőm Ember

Emberkép:

Az ember értéke:

–        Nem úgy, mint ma – rabszolgák gyakran rosszabb sorban, mint az állatok

–        Ugyanakkor mai világban: abortuszok…

Az Ószövetség humanizmusa:

–        Teremtés: képére és hasonlatosságára … ¦ képére…

 • hímneműnek és nőneműnek
 • Őket teremtette ilyennek, vagyis ez az a kettős dimenzió
 • A héber „adam” szó, ami embert jelent, nem kizáró, hanem bennfoglaló fogalom: vagyis nem a férfit, vagy a nőt teremtette meg előbb, hanem embert teremtett, és ezt az embert teremtette hím-, vagy nőneműnek
 • radikális meghatározottság a testemben
  • ez a különbség csak testben jöhet létre: Isten teremtménye és valakinek a gyereke vagyok ¦ testem komolyan vétele
  • ebben a radikális másságban kap helyet a szexualitás
  • szexuális különbség értelme: nem vagyunk mindenhatóak, másképp: egy ember önmagában nem minden, korlátozott, meghatározott. Kapcsolatra vagyunk teremtve!
  • termékenység kérdésköre ¦ the desire of the others’ desire
   • Az emberi személy vágya a másik vágya.
   • Vágyni a másik ember vágyára…
   • Ha a másik nem vágyakozik rám (vagy arra, amire vágyom), én magam (önmagamban) nem tehetek semmit. (pl. szexualitás)
   • A másik ember nem tárgya, hanem alanya vágyamnak, így lesz alkotó ez a közösség, ugyanis nyitottnak kell lennem ahhoz, hogy meglássam, a másik mire vágyik és viszont.
  • Az Isten képére teremtettség nem jelent befejezett aktust!
   • Isten ugyanis semmit sem teremt meg véglegesre, ugyanígy semminek sem a végét teremti meg.
   • az ember feladata, hogy az Ő hasonlatosságára teremtse meg magát. (Teiozis, vagyis megistenülés.)

 • Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.” (Ter 2, 7) ¦ A Heteronómia szülte meg az autonómia létezését.
  • Az Istentől jövő Lélek hatására lesz az ember élő-lénnyé, vagyis attól kezdve lesz autonóm, amint az Isten belé lehelte lelkét.
  • Ez a gyökeres heteronómia gyökeres felelősséget von maga után: az ember, az autonóm személy felelőssége, hogy milyenné teremti meg magát, vagyis mennyiben lesz Isten hasonlatosságára.
  • Az első pünkösdkor a Lélek heteronóm működése teszi a tanítványokat autonómmá (vagyis cselekvésre képessé).
   • Ennek ellentétpárja, a Bábeli torony esetében az ember erősen gyakorolni akarta autonómiáját, kizárva a heteronómiát, bár látszólag annak elérésére törekedett, és amelynek bukás lett az eredménye.

–        Egy negatív normarendszer van meghatározva: „Ne tedd ezt, ne tedd azt.” A Jóság végtelen, én arra vagyok meghívva, hogy ebben a kreatív szabadságban a legtöbbet és legjobbat hozzam ki magamból. Vagyis, folyamatosan törekedjem az Istenhez való hasonlatosságra, folyamatos teremtés-aktusokban (döntésekben) formáljam mind magam, mind az életem Isten hasonlatosságára.

–        Minden ember isteni értéke!

–        Istenszeretet és emberszeretet elválaszthatatlanok (és Iz 58, 4-10)

 • Iz 1.15
  Ha kiterjesztitek imára kezeteket, elfordítom szememet. Akármennyit imádkoztok is, nem hallgatok oda, mert a kezetek csupa vér.
  Iz 1.16
  Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többé rosszat!
  Iz 1.17
  Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet.
 • Mert én irgalmasságot akarok és nem áldozatot; és Isten ismeretét inkább, mint égő áldozatokat! (Ozeás 6,6)

–        Emberszeretetük mögött húzódik az Istenszeretet képe: csak a „szerető Isten képe” által láthatták az embert is szerethetőnek.

Reklámok
 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s